Skip to the main content

FORUM probleem 47 vervolg (B en C)

Onderstaand volgt een uiteenzetting van de delen B en C van FORUM probleem 47. Deel A is op 6 februari 2023 gepubliceerd op deze website.

W/NZ ♠A5
HT73
AB986
♣H6 N
W  O
 Z♠V6
A92
HVT752
♣A5

B: West past niet maar opent de bieding met 2♠: zwak met een 6-kaart en de vragen aan het panel waren:

  1. Hoe bied je als NZ na deze opening
  2. Je komt (hopelijk) ook nu in 6, te spelen door Zuid en West komt weer uit met B. Behandel je de hartens nu anders dan in geval A? En zo ja, hoe dan?

C: Noord doubleert informatief op 2♠, waarna een agressieve Oost er nog een schepje bovenop doet met 3♠!

  1. Wat doe je als Zuid?

.

Hester Gast
In geval B heb je een extra kansje dat West aan slag komt en noodgedwongen onder ♠H uit moet komen. Een extra kans is dus: troeven trekken, klavers elimineren, A, harten na. Als bij West de Vrouw verschijnt, klein, zodat hij nu of ♠H moet brengen of in de dubbele renonce moet spelen. En als hij nog een harten heeft, zitten die dus rond.
W: Hier ben je toch wel slachtoffer van je zucht om eens hypersnel op het probleem te reageren (waarvoor natuurlijk wel mijn dank), want als bij West de vrouw verschijnt, pak je die natuurlijk, geef je 1 hartenslag af aan de boer en gooi je op de vrije 10 je verliezende schoppen af. En als West klein bekent? Dan zul je wel de heer nemen, denk ik en heb je de (bijna) 100%-aanpak gemist.

Oh je vroeg ook nog hoe wij het bieden aanpakten na 2♠. Noord begint met een infodoublet. Bas en ik spelen omgekeerde Lebensohl, oftewel 2SA is positief en een kleur is zwak. Zuid begint dus met 2SA. Noord 3, zuid 4, noord 4SA (RKCB), zuid 5 (3), noord 5 (V?), zuid 6♣ (V en geen heren) noord 6.
W: Omgekeerde Lebensohl, leuk, maar wat is het voordeel van dat omdraaien? Dat meteen de kleur bekend is als je zwak bent? Met je antwoord op 4SA zal iets mis zijn, denk ik. 6♣ lijkt me tr. V + ♣H. Met 5 leg je je trouwens al vast op 6 en dus is het een poging voor groot slem. Iets anders is dat het spel hier op de verkeerde hand komt en je met een schoppenstart praktisch kansloos bent. Je zult toch graag zelf leider zijn (ik schreef ook: te spelen door Zuid) en lijkt 4 beter dan 2SA. Je kan ook na partners doublet 3 overwegen en na zijn 3SA 4.

Geval C: Met mijn (mixed) partner Bas van Roosmalen speel ik in vrijwel alle gevallen zgn. flexibele doubletten: maat ik heb punten en geen duidelijk bod. Dat zou hier dus prima kunnen. Als je dat niet kunt doen, heb je het moeilijk. 4♠ is een optie of evt. 6. Iets beters zie ik niet.
W: hopelijk biedt partner 3SA en geen 4, want in dat laatste geval komt 6 in de verkeerde hand.

Joost Herweijer
B1: (2♠) – 3 -(p) – 3♠ – (p) – 4 – (p) – 4SA (RKB 1430) – (p) – 5 – (p) – 6

W: 6 komt nu in Noord en het moest in Zuid; nu krijg je niet ♣B als start, maar schoppen!

B2: Geen verschil in afspel.
W: Nou, nou. Je ziet een (bijna) 100%-speelwijze over het hoofd (bij ♣B start)

 C: pas. Noord zal zeker verder bieden.
W: pas doe je, lijkt me, als je niks te vertellen hebt. Met 15 punten en een mooie 6-kaart ruiten heb je dat toch wel? 4lijkt me prima.

Hans van der Heide
B1: West opent 2♠. De bieding: N Doublet (niet mooi, maar elk alternatief is lelijker)
Nu hangt Zuids actie van de afspraken af. Als je 2SA speelt als een soort Lebensohl (8 min qua punten en Noord verplichtend tot 3, tenzij Noord flinke overwaarde heeft), dan kun je als zuid nu (MF) 3 bieden. Daarna is 6 uitbieden geen enkel probleem. Heb je niet zo’n 2SA, dan zul je als Zuid 3♠ moeten bieden: sterk en MF. Noord zal 3SA bieden na 3♠, daarna biedt zuid 4 en de rest is abc (nou ja, nog wel even 7 vermijden)

B2. Speel je 6 nu anders? West heeft zeker geen 4-kaart  naast zijn schoppens en bij menigeen is een 3-kaart al uit den boze, helemaal als er een plaatje in zit. Ik zou het zo aanpakken: uitkomst nemen, troef halen, klaveren elimineren en HA incasseren (ja, eerst de Heer, voor het geval er een plaatje bij west komt in de eerste ronde en je kunt snijden naar de 9). Indien er een honneur valt, claimen. Indien er geen honneur valt, ªA meenemen en west aan slag brengen door ªV na te spelen. Als west een kleine dubbelton harten heeft gehad, moet hij nu in een zwarte dubbelrenonce spelen.
W: Tegenwoordig bieden ze, niet tegen wel, op bijna alles 2♠ met een zwak spel en een 6-kaart. Zelfs 4 hartens erbij is niet onmogelijk! Met H bijna zeker bij West, is er een (bijna) 100% speelwijze, zelfs met 4 hartens bij de 6-kaart schoppen. Je begon goed met dat eerst spelen van harten heer. Maar dan?!

C  Oost biedt mee, met 3ª. Speelwijze: zie (2).
W: moet je als zuid wel eerst even wat bieden (4?)

Cor Breeuwer:
B: Dbl-pas-3♠* -pas 3SA* -pas- 4* -pas- 4* -pas- 4SA* -pas – 5* -pas -6.
W: prima biedverloop, maar waarom ga je hieronder dan iets anders doen? Nu komt 6R op de verkeerde hand.
Na 2♠: 3  (wel zeker van zijn dat partner ervan overtuigd is dat dit een constructieve hand is het probleem van dbl is dat partner klavers gaat bieden (hoog) na 3 volgt 3♠ dan weer 3SA stop in schoppen en 4 rest hetzelfde

B2: zodra troef eruit is, speel ik nog steeds AH (als er een honneur valt ok, valt ie niet dan klaver H meenemen en vervolgens ♠A en ♠ naar de V, die wordt wel opgestapt en duimen dat er geen 3-kaart harten bij de zwakke opening zit.
W: Met een andere aanpak van de hartens is dat duimen niet nodig!

C: ik bied 4 zeker constructief en MF.
W: Daar heb ik weinig aan toe te voegen

Gerrit Geertsma:
2♠ – dbl – pas – 3♠ (MF)
pas – 3SA – pas – 4 (lengte ruiten)
pas – 4♠ (schoppencontrole en ruiten akkoord) -pas – 4SA (azen)
pas – 5 (2 azen zonder ruiten V) – pas – 6
pas – pas – pas
W: Goed biedverloop; je slaat 4 als controlebod over, waarschijnlijk omdat dat opgevat kan/moet worden als een sterk spel met hartens (te sterk voor direct 3 na 2). Dat probleem kun je vermijden als je die variant van Lebensohl speelt. Op 4SA kan noord 5 antwoorden, want samen minstens 10 ruitens.

♠H plaats ik nu in west, trek troef en elimineer de klaveren. H en kleintje naar de 9. Als west kan nemen is hij ingegooid voor de schoppens en als hij harten inspeelt vallen die 3-3 of West heeft de laatste honneur vierde in harten samen met de ♠H. Nu de ruiten blijven spelen tot in slag 12 de ♠H sec wordt gezet of hartenhonneur weg wordt gedaan.
W: Mooie dwang en inderdaad 100% met H bij de 6-kaart. Kreeg je een tip? 😊

C: Zuid biedt een teruggekaatst dblt na 3♠. Hierna zelfde biedverloop.
W: Hopelijk biedt partner geen 4

Dick Lont
Ik neem nu aan dat west ♠H heeft en minder dan vier harten. Klaveren elimineren, H en een harten naar de 9. Komt West aan slag, dan zit hij ingegooid of hij kan met zijn derde harten van slag en dan zitten ze 3-3.
W: Heel goed die hartens zo te doen en West mag er zelfs 4 hebben!

C: Na 3 ♠ 5 en het is voor Noord moeilijk om het slem te bieden.
W: Ik ben bang dat je 4 als non forcing speelt. Zo’n non forcing free bid op 4-niveau lijkt me niet goed.

Hayo Galema
B1. Noord start met doublet, zuid 3, positief, want we spelen Lebensohl. Daarna komen we er wel uit via 4 bij Noord en cues e.d.
B2. Laten we nu de encyclopedie maar volgen… (denk dat ik ‘m voortaan meeneem op dinsdagavond, we hebben toch vaak tijd over aan tafel…)
W: Maar goed dat ik er niet meer bij ben. Hier heb je weinig aan die Ency, want die kan natuurlijk niet uitgaan van een 6-kaart schoppen zwak bij
West. Dus was je aangewezen op je eigen gezonde verstand.

C: Zuid moet ook een doublet geven. Noord gaat dan zeker bieden, vermoedelijk 4. Dan biedt zuid 5 moet Noord maar bedenken dat hij 6 moet bieden.
W: Nu weet ik bijna zeker dat jij en Dick 4 als non forcing spelen😊

Marten Holwerda
B1: Noord doublet en dan zal 4 van Zuid toch wel forcing en slaminteresse zijn? Noord 4♠: bevalt mij wel, ik wil wel door (4 lijkt mij nog een beetje ambigu: draai Noords ruitens en klavers eens om. Je moet toch een keer soort van kunnen temporiseren zonder meteen 4SA te moeten bieden (en dat moet je hand ook maar toelaten…)). Interessant is of 4♠ eigenlijk 100% een controle belooft: misschien wel niet, hoewel die er heel vaak natuurlijk wel zal zitten. Op zich kan azen vragen als Zuid en vervolgens 6 bieden nu wel, maar als je super voorzichtig wilt zijn moet je denk ik beginnen met 5K.
W: 4 lijkt zeker sleminviterend en als zodanig dus beter dan 3, maar heeft wel een schaduwzijde als 4 daarop slechts temporiserend is. Wat moet partner bieden met een sterk spel met hartens, te sterk voor direct 3 na 2, b.v. met Axx HVBTxx A  HVB? Met de actuele zuidhand erbij is het wel 7! 3 i.p.v. 4 toch beter?
Je haalt nog wel een belangrijk punt aan met die 4SA. Het ontkent ruitenfit, maar als je geen schoppenstop hebt is het griezelen, hoewel,
én geen ruitenfit én geen schoppenpunten nauwelijks een informatiedoublet op 2 rechtvaardigen (gegeven de zuidhand).  

B2: Jaaaahhh, dat maakt uit! Nu trekken we troef, elimineren de klavers en spelen eerst H en dan pas klein naar de 9. Op zich is dat duidelijk slechter dan meteen klein naar de 9 omdat je alle VBxxx links niet meer goed kunt doen, maar na een 2♠-opening zit de hartenlengte daar toch nooit. Nog belangrijker is echter dat nu ♠H “gemarkeerd” links zit, je nu ook met honneur dubbel links het contract gaat maken. Onder “A” gingen we down na klein naar de 9 en vervolgens slaan, maar nu zit links ingegooid en moet hij of onder ♠H vandaan spelen, of in de dubbelrenonce spelen (of z’n derde harten naspelen)
W: E, tu, Brute? De lengte harten mag best in West, dat geeft het probleem iets extra’s! Of niet, soms?

 C: Ik ben altijd wel heel erg van gewoon maar een slam bieden in dit soort situaties. Nu 4 lijkt mij wel een aardige kaart, maar zeker niet meteen slaminteresse, ergo, je zult het toch zelf moeten doen… Ja, er zijn weleens 2 schoppens weg, maar zolang je niet iets heel erg engs als “SWITCH” ofzo speelt, kun je nooit ruitens vaststellen en laag genoeg gaan cueen.
W: In ieder geval meer lef dan 5. Maar misschien komt er bij partner wel 4 als je wel 4 biedt. En dan kan je toch ook die mooie last train van stal halen?

Nabeschouwing B en C

Het hele spel

W/NZ ♠A5
HT73
AB986
♣H6
♠HT9432
VB65
4
♣BT
 N
W  O
 Z
♠B87
84
3
♣V987532
♠V6
A92
HVT752
♣A5

Start ♣B

Als je IMP mag geloven, dan zijn Nederlandse topspelers in zulke situaties (niet tegen wel) zelfs niet te beroerd om 3S te openen met de westhand; het wordt almaar gekker met die preëmpts!

Gaf bij A (na troeftrekken en klaveren elimineren) het direct naar 9 spelen de grootste maakkans (75%), bij B en C verandert dat drastisch. Ervan uitgaand dat ♠H bij de 6-kaart zit is er zelfs een 100%-speelwijze! Hoe? Eerst H spelen en dan pas naar de 9. Een uitdaging voor de lezer om na te gaan dat dit altijd wint (kijk anders bij de antwoorden van Marten of Gerrit). Slechts twee panelleden vonden deze speelwijze, waarvan eentje ook de mogelijkheid meenam die in de praktijk voorkwam: bovenstaand diagram. Waarom wint ook dit? West kan na het winnen van 9, harten naspelen, voor het nu secce aas. Maar dat helpt hem niet, want Zuid speelt al zijn troeven uit en West moet of ♠H sec zetten, of afstand doen van zijn laatste hartenhonneur. Of ♠V, of T wordt Zuids 12de slag. Alleen Gerrit merkte dit op.

Het ging mij er in dit spel niet direct om dat die dwang opgemerkt zou worden, maar meer om of de panelleden dat spelen van de hartens nu anders zouden doen, dan onder A. Speciaal dat eerst incasseren van de heer en dan pas naar de 9 spelen. De antwoorden vielen tegen!

Bij C vind ik toch 4 na 3♠ van Oost het beste. Het moet forcing zijn: vergelijk 1♠ (2) 3: forcing. 3 als negatief free bid brengt met zich mee dat je met een sterke hand doublet moet bieden en als dan de partner van de 2-bieder 3biedt, kun je je ruitens niet meer op 3-niveau kwijt. Negatief free bids op 4-niveau lijkt helemaal niet aan te bevelen. Dan kan je beter de tegenpartij laten spelen, zou je zo’n soort hand hebben, b.v. Vx A9x VTxxxx  xx. Als partner sterk is, past hij 3 niet uit.

Interessant is nog wat 4 van Noord is (als hij niet op 3-niveau een sterk spel met hartens heeft kunnen bieden) als reactie op Zuids, al dan niet sleminviterende bod van 4. Is het een cue voor de ruitens, zoals Cor dat vindt, of kan het beter temporiserend zijn, waar Marten meer geloof aan hecht? Bij beiden heb ik mijn twijfels: hoe moet je dan een sterk spel met hartens verkopen, te sterk om na 2♠ direct 3 te bieden? Gerrit ontliep die vraag door niet 4 maar 4♠ te bieden. Dat is duidelijk het bevestigen van de ruitens en hoeft niet per se een schoppencontrole in te houden, dat ben ik met Marten eens. Daarna niet 4SA door Zuid, maar 5K als last train houdt daar rekening mee. Noord zal op 5K 6 bieden, want hij heeft wel een schoppencontrole.

Al met al een indrukwekkend en leerzaam spel met veel mogelijkheden.

Andere artikelen

BOKMA-drive op 1 april 2023

BCM Bridge Club Menaldumadeel nodigt u uit voor de BOKMA drive op zaterdag 1 april 2023,...

05/03/2023 - Albert Sikkema
BCL Slotdrive op 27 april 2023

BCL Slotdrive op 27 april 2023

Het einde van het bridge seizoen 2022/2023 nadert al weer. Daarom nodigen het bestuur van BCL en Ja...

02/03/2023 - Albert Sikkema
Samenstelling Technische Commissie (TC)

Samenstelling Technische Commissie (TC)

De Technische Commissie (TC) bestaat uit de volgende leden: Willem van der Horst ...

02/03/2023 - Albert Sikkema